Sonderingen

 
 

Een sondering is een proef waarbij we een stalen punt – de conus – de grond indrijven en waarbij de weerstand tegen indringen van de conus wordt gemeten. Deze metingen van de conusweerstand gebeuren doorlopend en door verlengstangen op te schroeven en weg te drukken wordt een diepe indringing bereikt. De conusweerstand wordt gebruikt om de stevigheid en de aard van de grond te beoordelen. Ook andere karakteristieken van de grond kunnen worden geregistreerd zoals wrijvingsweerstand, electrische geleidbaarheid, waterspanning...

De kracht voor het wegdrukken van de conus wordt geleverd door een hydraulisch aggregaat dat standaard een drukkracht levert van 25, 50, 100 of 200kN (2.5, 5, 10 of 20 Ton). De keuze van de drukkracht wordt bepaald door de diepte die men wenst te bereiken.
Het aantal sonderingen dat nodig is om de grond voldoende te kennen hangt af van het type grond en van de grootte van het project.

Verder heeft men ook de keuze tussen mechanische of electrische sonderingen. Bij een mechanische sondering wordt de druk op de conus tijdens het indringen via een stelsel van stangen naar een meeteenheid aan de oppervlakte gebracht, bij een electrische sondering zit de meetelectronica in de conus zelf en worden de gemeten waarden analoog of digitaal naar de oppervlakte gebracht zodat een foutloze registratie wordt bekomen.
Soms wordt een sondering uitgevoerd door het inslaan van een sondeerpunt door het herhaaldelijk laten vallen van een gewicht op een stootblok. Zulke slagsondering wordt vooral toegepast in steen- of puinrijke gronden..
Bij een sondering wordt de grond verdrongen. Er wordt geen grond opgehaald.