Andere activiteiten:

 

- Infiltratieproeven

 
 

Om een infiltratievoorziening te dimensioneren moet men de infiltratiecapaciteit van de ondergrond kennen. Tijdens een infiltratieproef meten we de snelheid waarmee grond water opneemt op de gewenste diepte. Dit levert ons de K-waarde of infiltratiecapaciteit.