FAQ's

 

- Wat is geotechnisch grondonderzoek?

 
 

Bij een onderzoek naar de mechanische eigenschappen van uw bouwgrond wordt een aantal sonderingen uitgevoerd. Op basis van de metingen van de conusweerstand kunnen we het draagvermogen van de grond op elke diepte bepalen. Dit geeft ons een maat voor de maximale druk die een fundering op de grond mag uitoefenen alvorens ‘grondbreuk’ optreedt. Met dezelfde gegevens wordt de samendrukbaarheid van de grond bepaald hetgeen toelaat ‘zettingen’ te berekenen voor eender welk funderingstype. Dit is een schatting van de zakking die een fundering zal ondergaan. Als voorwaarde wordt gesteld dat het draagvermogen van de grond groter moet zijn dan de aan te brengen funderingsdruk en bovendien moeten de te verwachten zettingen binnen redelijke grenzen blijven. Wanneer niet aan beide voorwaarden wordt voldaan is de fundering niet veilig. Dit geeft ons de sleutel tot het te verlenen van funderingsadvies.
 
Er wordt een verslag geleverd met de meetgegevens en afgeleide berekeningen waaronder uitgebreide zettingsberekeningen en – indien nodig – de berekeningen voor grondverdringende palen. We beschrijven het type grond en de geologische gesteldheid, ook van de diepere ondergrond, en plaatsen deze in de geologische tijdschaal. Daarbij hoort in het geval van electrische sonderingen een benaderend geologisch profiel. Het verslag bevat tevens geotechnische profielen, een beoordeling van de metingen voor het grondwater en een advies dat op al deze elementen steunt.