Andere activiteiten:

 

- Boringen

 
 

Met een boring brengen we grond naar de oppervlakte. We kunnen hem dan beschrijven – een boorstaat - en we kunnen monsters nemen voor laboratoriumonderzoek. Boringen kunnen worden uitgevoerd met een handboor waarbij een diepte tot enkele meters wordt bereikt. Wanneer dieper moet worden geboord kan dit met een boormachine of met de ramguts waarbij een holle buis zich met grond vult terwijl ze de grond wordt ingeramd. In het boorgat kan eventueel een peilbuis worden geplaatst.