FAQ's

 

- Waarom sonderen

 
 

U gaat bouwen, hebt alles goed uitgekiend en uitgerekend. De beste vakmensen en de betere materialen worden uitgezocht om niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Een woning moet dan ook vele jaren ‘meegaan’. Eén ding ontsnapt er echter dikwijls aan de opgelegde kwaliteitseisen en dat is de grond die u hebt gekocht of die u wil kopen. Zowel als er goede en minder goede materialen bestaan, bestaan er gronden die zeer geschikt of die weinig geschikt zijn als ondergrond voor uw woning. Sommige soorten grond weerstaan gemakkelijk een zware belasting en zullen probleemloos uw woning dragen. Andere daarentegen kunnen worden samengedrukt of - in de ergste gevallen - bezwijken onder de aangebrachte belasting en dit kan aanleiding geven tot scheuren, barsten, verzakking, breuk van leidingen en buizen, schuinstand... Dergelijke ingrijpende fenomenen komen gelukkig niet zo frequent voor maar ook klemmende deuren en ramen, barstend vensterglas kunnen zeer vervelend zijn, zeker wanneer na herstelling het probleem zich herhaalt. Dit zijn typische gevolgen van ‘zettingen’. Met een grondonderzoek worden problematische gronden herkend en worden oplossingen voorgesteld die zullen voorkomen dat u dergelijke zaken overkomen