FAQ's

 

- Hoeveel sonderingen moeten er worden geplaatst?

 
 

Omdat grond niet perfect gelaagd is en omdat binnen een laag variaties in stevigheid optreden worden steeds meerdere sonderingen geplaatst om te kunnen rekenen met deze variantie. Wanneer het een rijwoning betreft zal men gewoonlijk een sondering plaatsen nabij de voorgevel en een nabij de achtergevel. Wanneer het een grotere woning betreft, vrijstaand of driegevel met een oppervlakte van meer dan 100m┬▓ wordt best geopteerd voor drie sonderingen. Voor grotere oppervlaktes bij bijv. industriebouw zijn meer sonderingen nodig waarbij men aanneemt dat sonderingen beter niet verder dan enkele tientallen meter uit mekaar staan.